Hjem

THE NEW

Full automatic Car Park


Med lift til stue-plan

Park-Let  • Pladsbesparende
  • Skalerbar
  • Hurtig og effektiv
  • Stor driftsikkerhed
  • Fremtidssikret
  • Mulighed for opladning af elbiler
  • Lav anlægs investering

Park-Let


Historie

Park-Let er et fuldautomatisk parkeringsanlæg udviklet af brødrene Mogens og Claus Hjort.

Baggrunden var det klassiske problem, afledt af krav til et boligprojekt om tilvejebringelse af 24 underjordiske P-pladser, på et areal som maksimalt kunne præstere 10 P-pladser.

Med innovative ideer og ihærdigt ingeniørarbejde udvikledes et fuldautomatisk parkeringsanlæg med plads til 24 biler.

Gennem udviklings processen er vi blevet opmærksom på, at vi har udviklet et helt nyt parkerings alternativ, som overgår eksisterende fuldautomatiske P-anlæg på mange parametre.

 

Fakta Park-Let:

Pladsbesparende. P-anlægget udnytter arealet optimalt, pladsbesparelse fra 30-50% i forhold til ”robotanlæg”/konventionelle P-anlæg.

Hurtigt og effektivt. Parkering af bil tager under ½ min. og afhentning fra ½ til 2 min. ved et anlæg ved 30 biler.

 

Fleksibelt. P-anlægget er skalerbart i multiple anlæg.  Vi kan præsentere skitse projekter på parkerings anlæg til f.eks. 500 biler i et eller flere plan, afhængig af de faktiske forhold.

 

Lave etablerings- og driftsomkostninger. Afhængig af størrelse er anlægsinvestering fra 100-150 t.DKK. per parkeringsplads.

Driftsikkerhed. Parkeringsanlægget er baseret på teknologiske kendte komponenter, som er holdbare og billige i drift og vedligeholdelse. Et servicefirma kan enkelt vedligeholde og servicere anlægget 1 – 2 gange årligt. Dette giver en anslået månedlig driftsomkostning 400,-/bil.

 

Fremtidssikret. Som det eneste kendte fuldautomatiske P-anlæg kan Park-Let tilbyde automatisk opladning af el-biler.

App til parkering/frembringelse efter ønske.

 

Bredt segment. Et fleksibelt P-anlæg designet til nye og gamle ejendomme, til kælder, stue eller etager, eller ændring af konventionelle P-anlæg til fuldautomatisk og dermed få helt op til 50% flere P-pladser.

Kan indpasses i gamle og nye ejendomme, under, på eller over jordplan.